Chúng tôi hiện diện để giúp bạn hiểu con đường dẫn đến sự cứu rỗi thông qua Đức Chúa Giê-su Christ. Cho dù bạn tò mò, tìm kiếm câu trả lời hay sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo, chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy thông tin và sự hỗ trợ mà bạn cần! Hãy bắt đầu hành trình của bạn bằng cách khám phá các phần bên dưới. Khám phá ý nghĩa của sự cứu rỗi, tại sao nó quan trọng và cách bạn có thể bắt đầu cuộc sống mới với Đức Chúa Giê-su Christ.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp những câu trả lời toàn diện, dựa trên Kinh Thánh cho câu hỏi 'Tôi phải làm gì để được cứu?' Chúng tôi mong muốn hỗ trợ những người tìm kiếm cũng như những người có niềm tin vào Đức Chúa Giê-su Christ.

Chào Mừng Bạn Đến Với SựCứuRỗi.com

Tại sucuuroi.com, tầm nhìn của chúng tôi là thông qua chân lý về Đức Chúa Giê-su Christ soi sáng con đường dẫn đến sự cứu rỗi cho tất cả những ai tìm kiếm nó, nuôi dưỡng một cộng đồng toàn cầu dựa trên thông điệp thay đổi cuộc sống của Đức Chúa Giê-su Christ. Chúng tôi mong muốn trở thành ngọn hải đăng của hy vọng, hướng dẫn các cá nhân hướng tới sự hiểu biết và mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Chúa Giê-su Christ.

Câu Chuyện của Đức Chúa Trời

Chương trình cứu rỗi

Chào mừng! Hiểu được kế hoạch cứu rỗi là điều quan trọng đối với bất kỳ ai muốn biết cách được cứu và có được mối quan hệ đúng đắn với Chúa. Kinh Thánh trình bày một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ về kế hoạch của Đức Chúa Trời nhằm giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi và ban sự sống đời đời qua Chúa Giê-su Christ. Chúng ta hãy khám phá kế hoạch thiêng liêng này từng bước một nhé!

Sự Cứu Rỗi Là Gì?

Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều là một tạo vật thiêng liêng của Đức Chúa Trời, có ý chí tự do trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Ý chí tự do cho phép con người chọn vâng phục hoặc không vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều này quyết định kết quả hay hậu quả mà họ sẽ phải đối mặt.

Kết quả của việc vâng phục

Những người vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ nhận được những điều tốt lành. Như đã chép trong Rô-ma 2:7-9: “Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh-hiển, sự tôn-trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời… vinh-hiển, tôn-trọng, cùng sự bình-an cho mọi người làm lành.”

Hậu quả của việc không vâng phục

Ngược lại, những người không vâng phục sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Cũng trong Rô-ma 2:7-9: “… còn ai có lòng chống-trả, không vâng-phục lẽ thật, mà vâng-phục sự không công-bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh-nộ. Sự hoạn-nạn khốn-khó giáng cho mọi người làm ác.”

Khi một người chọn không vâng phục Đức Chúa Trời, họ trở thành tội nhân và sẽ phải chịu phán xét đời đời, dẫn đến sự chết trong hồ lửa. Phán xét này là tuyệt đối dựa trên tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, không có chỗ cho việc bù trừ hay tích đức.

Tin vui về sự cứu rỗi

Dù vậy, tin vui cho tội nhân là Đức Chúa Trời cũng là Đấng Cứu Rỗi. Vì yêu thương loài người, Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ làm giải pháp hóa giải hậu quả của tội lỗi. Giăng 3:16 viết: “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.”

Sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su Christ

Sự cứu rỗi chính là Tin Lành về Đức Chúa Giê-su Christ. Ngài đã chịu chết, đổ huyết ra để loài người được tha thứ tội lỗi, bị chôn và sau ba ngày sống lại. Qua sự sống lại của Ngài, tội nhân có hy vọng về sự sống đời đời và được trông cậy vào sự sống lại.

Tôi Phải Làm Gì Để Được Cứu Rỗi?

Nếu bạn là một tội nhân tìm kiếm sự cứu rỗi để được tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời, hãy cùng tìm hiểu cách bạn có thể tin, ăn năn, xưng nhận, và chịu báp-têm để trở thành con cái của Đức Chúa Trời thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su Christ. Ngài đã chết, bị chôn, và sống lại để cứu mọi người tin vào Ngài.

Tin Lành Là Gì?

Tin lành của Đức Chúa Giê-su Christ được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước. Chúng ta thường nghe về tin lành này nhưng có thể không hiểu rõ nó là gì. Theo Rô-ma 10:11-15, tin lành là thông điệp về sự cứu rỗi thông qua Đức Chúa Giê-su Christ. Phao-lô viết:

“Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Hy-lạp không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!”

Các Bước Của Sự Cứu Rỗi

Nghe Tin Lành

Nghe lời của Đấng Christ được rao giảng bởi các Sứ Đồ về tin lành là gì? Khi nghe tin lành thì tấm lòng của một người sẽ được cảm động mà có các hành động tương ứng với tin lành đó là tin hay không tin và sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su Christ.

Tin Cậy Đức Chúa Giê-su Christ

Tin là một mạng lịnh của tin lành và là một việc làm mà một người tội nhân cần làm là phải tin vào Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng đã chết, bị chôn, và được sống lại để cứu mọi người tin.

Ăn Năn

Ăn năn là hành động vâng phục tin lành kế tiếp khi một người tin vào Đức Chúa Giê-su Christ để được sự tha thứ tội lỗi. Việc ăn năn từ trong tấm lòng của tội nhân sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời mình từ hướng về sự hư mất nay hướng về sự sống đời đời.

Xưng Nhận

Xưng nhận là hành động đồng ý với Đức Chúa Giê-su Christ rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, Đấng đã chết, bị chôn, và được sống lại để cứu mọi người tin; và chấp nhận Ngài trở thành cứu Chúa của mình.

Chịu Báp-têm

Chịu Báp-têm hay chịu nhúng chìm trong nước là mạng lịnh cuối cùng trong chuỗi các mạnh lịnh của việc vâng phục tin lành. Việc chịu báp-têm là một hành động chịu chết về tội lỗi của mình để đồng chết, chôn, và sống với Đức Chúa Giê-su Christ. Khi hoàn thành bước cuối cùng này một tội nhân sẽ được tha thứ tội lỗi và nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho nan đề tội lỗi của bạn: tôi phải làm gì để được cứu!

Chương trình cứu rỗi

Chuyên trang về Sự Cứu Rỗi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, ý nghĩa và quá trình nhận được sự cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo. Mỗi phần đều được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc của bạn về sự cứu rỗi và đức tin Cơ Đốc. Hãy bắt đầu từ bước đầu tiên và khám phá từng phần để có được sự hiểu biết toàn diện. Chuyên trang về Sự Cứu Rỗi được phân loại như sau:

 • Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi
  • Tập trung trả lời câu hỏi sự cứu rỗi là gì và vì sao chúng ta cần sự cứu rỗi?
 • Tin Lành Đấng Christ
  • Đức Chúa Giê-su là Ai – Giải Pháp Cứu Rỗi?
  • Cốt Lõi Của Tin Lành
 • Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi
  • Nghe
  • Tin
  • Ăn Năn
  • Xưng Nhận
  • Chịu Báp-têm
 • Đời Sống Mới
 • Các Câu Hỏi Thường Gặp
 • Và Tất Cả Bài Viết

BẠN MUỐN

ĐƯỢC CỨU NGAY HÔM NAY?

Lời Chứng Của Người Đồng Đời Với Đức Chúa Giê-su Christ

Nhiều người đã biến đổi đời sống mình vì lời chứng của những môn đồ Đấng Christ đầu tiên!

Sứ Đồ Phi-e-rơ

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12

Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

Sứ Đồ Phao-lô

Ga-la-ti 2:20

Tôi đã bị đóng đinh vào thập-tự-giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác-thịt, ấy là tôi sống trong đức-tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Sứ Đồ Giăng

Giăng 20:30-31

Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn-đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. 31Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Scroll to Top