Ăn Năn

Ăn Năn Là Gì?

1. Điều Kiện Của Sự Tha Thứ Tội Lỗi Để được tha thứ tội lỗi, sự ăn năn là điều kiện tiên quyết. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không muốn ai bị hư mất, mà muốn mọi người ăn năn để được tha thứ. Dưới đây là […]

Ăn Năn Là Gì? Đọc Tiếp »