Sự Cứu Rỗi Là Gì?

Chào mừng đến với sucuuroi.com của chúng tôi! Nếu bạn từng tự hỏi: “Tôi phải làm gì để được cứu?” bạn đang ở đúng nơi. Sự cứu rỗi không chỉ là một khái niệm thần học hay một ý tưởng tôn giáo—nó là trọng tâm của đức tin Cơ Đốc giáo, mang lại niềm hy vọng, sự cứu chuộc và mối quan hệ được phục hồi hay hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Hiểu Sự Cứu Rỗi

Để hiểu về chủ đề này, trước nhất bạn cần câu trả lời cho sự cứu rỗi là gì? Cốt lõi của sự cứu rỗi là sự giải cứu và giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và những hậu quả của nó. Đó là phương tiện để chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời, khôi phục lại mối quan hệ đúng đắn với Ngài và được ban sự sống đời đời. Về bản chất, sự cứu rỗi là hành động yêu thương tột cùng của Chúa đối với chúng ta, thể hiện mong muốn hòa giải và phục hồi của Ngài. Bản chất đó là ân điển phản ánh chính bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ cách đây khoản 2000 năm.

Tại sao chúng ta cần sự cứu rỗi?

Để hiểu được tầm quan trọng của sự cứu rỗi, điều cần thiết là phải nhận ra lý do tại sao chúng ta cần nó ngay từ đầu. Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tội lỗi làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, đã xâm nhập vào thế gian qua sự bất tuân và nổi loạn chống lại Ngài của hai người đầu tiên, A-đam và Ê-va (Sáng thế ký 3). Dầu vậy, điểm mấu chốt chính là sự trau cho ý chí tự do của Đức Chúa Trời cho loài người. Chính sự chọn lựa làm điều nghịch cùng Đức Chúa Trời đã dẫn từng người đến với trái đắng cho mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Kết quả là chúng ta trải qua sự tan vỡ, cảm giác tội lỗi và cái chết về mặt tâm linh. Không có việc lành hay nỗ lực nào của con người có thể thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời hoặc loại bỏ vết nhơ tội lỗi khỏi cuộc sống của chúng ta. Vì nguyên lý rất đơn giản, nếu chính mình làm mất điều quý giá nhất mà mình có thì lấy gì từ những thứ ít giá trị hơn để chuộc điều mình mới vừa đánh mất.

Tin Lành về Ân Điển Cứu Rỗi

Tuy nhiên, tin tốt là Chúa không bỏ rơi chúng ta trong sự tan vỡ, tội lỗi, và hư mất. Ngài đã cung cấp một con đường để chúng ta được cứu. Sự cứu rỗi được thực hiện nhờ Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng đã đến thế gian để tìm kiếm và cứu kẻ bị hư mất (Lu-ca 19:10). Chúa Giê-su đã sống một cuộc đời hoàn hảo, vô tội, chết trên thập tự giá làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, và sống lại từ cõi chết, chiến thắng tội lỗi và sự chết một lần đủ cả (1 Cô-rinh-tô 15:3-4; Hơ-bơ-rơ 10:14-23).

Sự đáp ứng của chúng ta đối với sự cứu rỗi

Nhận được sự cứu rỗi không phải là kiếm được nó bằng nỗ lực của chính chúng ta mà là chấp nhận nó như một món quà miễn phí từ Chúa (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự đáp ứng của chúng ta đối với món quà này liên quan đến ăn năn, đức tin, và chịu báp-têm:

Ăn năn: Đức tin thật đi kèm với sự ăn năn, có nghĩa là từ bỏ tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời (Công vụ 3:19). Đó là sự thay đổi trong tâm trí và tấm lòng dẫn tới một cuộc sống được thay đổi.

Đức tin: Chúng ta phải tin Chúa Giê-su Christ là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi (Giăng 3:16). Đức tin bao gồm việc tin cậy vào một mình Chúa Giê-su để được cứu và thừa nhận Ngài là Chúa của đời sống chúng ta.

Chịu báp-têm: Trong khi chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, thì đức tin chân chính dẫn đến thời điểm mà việc từ lòng vâng phục Lời Chúa và ý muốn của Ngài chọn chết đi (từ bỏ) con người cũ của mình trong báp-têm để đồng chết và đồng sống với Đức Chúa Giê-su Christ (6:1-7).

Kết Luận

Sự cứu rỗi là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được—nó mang đến sự tha thứ, hy vọng và cuộc sống mới trong Đấng Christ. Khi bạn khám phá trang web này, chúng tôi mời bạn tìm hiểu sâu hơn về thông điệp cứu rỗi, khám phá ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của bạn và trải nghiệm sức mạnh biến đổi của tình yêu Chúa. Cho dù bạn đang tìm kiếm câu trả lời, đấu tranh với những nghi ngờ hay sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo trong hành trình đức tin của mình, hãy biết rằng bạn không đơn độc. Vòng tay Chúa rộng mở, sẵn sàng chào đón bạn vào gia đình của Ngài và ban cho bạn món quà cứu rỗi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top