• Tất cả
 • Ăn Năn
 • Báp-têm
 • Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi
 • Đức Tin
 • Nghe
 • Nội Dung Sự Cứu Rỗi
 • Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi
 • Tin Lành Đấng Christ
 • Xưng Nhận

Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi

Để được cứu, bạn cần tin vào Đức Chúa Giê-su và phương cách cứu rỗi của Ngài:

 1. Nghe Tin Lành: Hãy nghe về sự chết, chôn và sống lại của Đức Chúa Giê-su Christ.
 2. Tin: Tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của bạn và sống lại.
 3. Ăn Năn: Thay đổi tâm trí và thái độ về tội lỗi, từ bỏ con đường cũ và quay về với Đức Chúa Trời.
 4. Xưng Nhận: Công khai xưng nhận đức tin vào Đức Chúa Giê-su Christ.
 5. Chịu Báp-têm: Thực hiện phép báp-têm để nhận sự tha thứ tội lỗi và sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Báp-têm

Phép Báp-têm

Một cách giải thích toàn diện về phép báp-têm phải trả lời được ba câu hỏi chính. Trước tiên, mục đích của phép báp-têm là gì? Thứ hai, ai nên chịu phép báp-têm? Và thứ ba, phép báp-têm phải được thực hiện như thế nào? Đây là những câu hỏi […]

Phép Báp-têm Đọc Tiếp »

Ăn Năn

Ăn Năn Là Gì?

1. Điều Kiện Của Sự Tha Thứ Tội Lỗi Để được tha thứ tội lỗi, sự ăn năn là điều kiện tiên quyết. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không muốn ai bị hư mất, mà muốn mọi người ăn năn để được tha thứ. Dưới đây là

Ăn Năn Là Gì? Đọc Tiếp »

Scroll to Top