• Tất cả
  • Ăn Năn
  • Báp-têm
  • Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi
  • Đức Tin
  • Nghe
  • Nội Dung Sự Cứu Rỗi
  • Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi
  • Tin Lành Đấng Christ
  • Xưng Nhận

Báp-têm

Báp-têm

Phép Báp-têm

Một cách giải thích toàn diện về phép báp-têm phải trả lời được ba câu hỏi chính. Trước tiên, mục đích của phép báp-têm là gì? Thứ hai, ai nên chịu phép báp-têm? Và thứ ba, phép báp-têm phải được thực hiện như thế nào? Đây là những câu hỏi […]

Phép Báp-têm Đọc Tiếp »

Scroll to Top