• Tất cả
 • Ăn Năn
 • Báp-têm
 • Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi
 • Đức Tin
 • Nghe
 • Nội Dung Sự Cứu Rỗi
 • Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi
 • Tin Lành Đấng Christ
 • Xưng Nhận

Tin Lành Đấng Christ

Nếu bạn đang tìm kiếm sự cứu rỗi và tha thứ tội lỗi để được sự sống đời đời, hãy tìm hiểu về tin lành qua các bước tin, ăn năn, xưng nhận và chịu báp-têm để trở thành con cái của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su Christ.

Tin Lành Là Gì?

Tin lành là thông điệp về sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su Christ, người đã chết, bị chôn và sống lại để cứu những ai tin Ngài. Phao-lô viết:

“Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:11-13).

Câu hỏi “Tôi phải làm gì để được cứu?” là một thừa nhận rằng bạn đang cần sự cứu chuộc khỏi tội lỗi. Đức Chúa Giê-su đã trả lời rằng để có sự sống đời đời, một người cần đi theo Ngài. Khi được hỏi “Ai sẽ được cứu rỗi?”, Ngài khẳng định rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi.

Cách Được Cứu

Để được cứu, bạn cần tin vào Đức Chúa Giê-su và phương cách cứu rỗi của Ngài:

 1. Nghe Tin Lành: Hãy nghe về sự chết, chôn và sống lại của Đức Chúa Giê-su Christ.
 2. Tin: Tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của bạn và sống lại.
 3. Ăn Năn: Thay đổi tâm trí và thái độ về tội lỗi, từ bỏ con đường cũ và quay về với Đức Chúa Trời.
 4. Xưng Nhận: Công khai xưng nhận đức tin vào Đức Chúa Giê-su Christ.
 5. Chịu Báp-têm: Thực hiện phép báp-têm để nhận sự tha thứ tội lỗi và sự ban cho của Đức Thánh Linh.

Tin lành mang lại sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su Christ. Như lời Chúa phán: “Ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được rỗi.” (Công vụ 2:21). Hãy tin và làm theo để nhận được sự sống đời đời.

Tin Lành Đấng Christ

Sự Nhập Thể và Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ

Bản Chất Thần Thánh và Con Người của Chúa Giê-su Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Giê-su Christ là hoàn toàn là con người và hoàn toàn là thần thánh. Nhưng làm sao một thực thể như vậy có thể tồn tại? Điều này đã xảy ra khi Đấng Ngôi […]

Sự Nhập Thể và Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ Đọc Tiếp »

Scroll to Top