Câu Chuyện Của Đức Chúa Trời

Sự Sáng Tạo

Lời Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh Cơ Đốc giáo bày tỏ rằng ban đầu vũ trụ và vạn vật được sáng tạo bởi Đức Chúa Trời toàn năng. Chính sự tạo dựng này được biết đến là Sự Sáng Tạo. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi thứ một cách hoàn hảo. Loài người là tâm điểm của sự tạo dựng khi được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Loài người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời được ban cho ý chí tự do và mục đích tồn tại của mình là làm vinh hiển Đức Chúa Trời thông qua lòng biết ơn của mình.

Với hình ảnh của Đức Chúa Trời, loài người được trao quyền quản trị công việc tạo dựng của Đức Chúa Trời. Đây là cách con người làm sáng danh Đức Chúa Trời khi sống đúng mục đích của mình và hoàn thành công việc Ngài giao phó.

Sự Sa Ngã

Trong sự hoàn hảo, Đức Chúa Trời cũng phán dạy lời Ngài thông qua A-đam và Ê-va, hai người đầu tiên và là tổ phụ mẫu của cả loài người. Ngài truyền cho họ được tự do ăn trái các cây trong vườn, ngoại trừ trái của cây biết điều thiện và điều ác, và cảnh báo rằng hậu quả của việc không vâng lời sẽ là sự chết.

Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, và Đấng Tạo Hóa. Ngài tạo dựng mọi thứ tốt lành nhưng không ép buộc loài người phải tuân theo mà không có ý chí tự do. Ý chí tự do giúp con người thể hiện lòng yêu mến và làm sáng danh Đức Chúa Trời một cách tự nguyện, tương tự như con cái tự nguyện làm đẹp lòng và hiếu thảo cha mẹ.

Khi loài người sử dụng ý chí tự do của mình để không vâng lời Đức Chúa Trời, điều này dẫn đến Sự Sa Ngã. Sự Sa Ngã đánh dấu việc loài người đánh mất mối quan hệ mật thiết và thiêng liêng với Đức Chúa Trời, và cũng mang đến sự chết cho toàn thể nhân loại.

Sự Cứu Rỗi

Tuy nhiên, Sự Sa Ngã không phải là nấm mồ chôn thân loài người trong vô vọng. Trước khi tuyên bố sự phán xét, Đức Chúa Trời đã hứa về sự cứu rỗi thông qua một Đấng Cứu Rỗi, Đức Chúa Giê-su Christ. Lời hứa này được xác định qua tổ phụ của đức tin là Áp-ra-ham, và Đức Chúa Giê-su Christ là dòng dõi theo lời hứa để thực hiện chương trình cứu rỗi cho toàn thể nhân loại khoảng 2000 năm trước.

Sự Tạo Dựng Mới

Không dừng lại bởi sự cứu rỗi loài người ra khỏi tội lỗi, Đức Chúa Trời còn đánh dấu sự cứu rỗi này là sự tạo dưng mới nơi người công bình sinh sống hay sự sống đời đời.

Kết Luận

Câu chuyện của Đức Chúa Trời bắt đầu từ sự sáng tạo, qua sự sa ngã của loài người, và đến sự cứu rỗi. Đây là câu chuyện về tình yêu, sự lựa chọn, và sự hy vọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top