Author name: sucuuroi.com

Báp-têm

Phép Báp-têm

Một cách giải thích toàn diện về phép báp-têm phải trả lời được ba câu hỏi chính. Trước tiên, mục đích của phép báp-têm là gì? Thứ hai, ai nên chịu phép báp-têm? Và thứ ba, phép báp-têm phải được thực hiện như thế nào? Đây là những câu hỏi […]

Phép Báp-têm Đọc Tiếp »

Tin Lành Đấng Christ

Sự Nhập Thể và Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ

Bản Chất Thần Thánh và Con Người của Chúa Giê-su Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Giê-su Christ là hoàn toàn là con người và hoàn toàn là thần thánh. Nhưng làm sao một thực thể như vậy có thể tồn tại? Điều này đã xảy ra khi Đấng Ngôi

Sự Nhập Thể và Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ Đọc Tiếp »

Ăn Năn

Ăn Năn Là Gì?

1. Điều Kiện Của Sự Tha Thứ Tội Lỗi Để được tha thứ tội lỗi, sự ăn năn là điều kiện tiên quyết. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không muốn ai bị hư mất, mà muốn mọi người ăn năn để được tha thứ. Dưới đây là

Ăn Năn Là Gì? Đọc Tiếp »

Scroll to Top