Nội Dung Sự Cứu Rỗi

Tôi Phải Làm Gì Để Được Cứu Rỗi?

Câu hỏi tôi phải làm gì để được cứu, không phải là mới trong cuộc sống của chúng ta. Hiển nhiên khi bắt đầu tìm hiểu về sự cứu rỗi và đặt câu hỏi như vậy. Một người đang thừa nhận mình ở trong tình trạng hư mất hay mang […]

Tôi Phải Làm Gì Để Được Cứu Rỗi? Đọc Tiếp »