Tin Lành Là Gì?

Tin Lành là thông điệp của hy vọng và sự cứu rỗi được Đức Chúa Giê-su Christ mang đến cho nhân loại. Đây là thông điệp quan trọng nhất mà chúng ta có thể nghe và đáp lại, vì nó liên quan trực tiếp đến sự sống đời đời và mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Giê-su Christ: Trung Tâm của Tin Lành

Tin Lành bắt đầu với câu chuyện về Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng Cứu Thế. Ngài là Con Đức Chúa Trời, đã đến thế gian để cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Qua cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi và hòa giải với Đức Chúa Trời.

 1. Sự Giáng Sinh của Đức Chúa Giê-su:
  • Đức Chúa Giê-su Christ được sinh ra bởi một nữ đồng trinh tên là Ma-ri, theo lời tiên tri trong Cựu Ước. Sự giáng sinh của Ngài là một phép lạ và là sự khởi đầu của kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại.
 2. Cuộc Đời và Chức Vụ:
  • Đức Chúa Giê-su sống một cuộc đời không tội lỗi, giảng dạy về tình yêu thương, sự công bình và vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật và mang đến hy vọng cho những người bị áp bức và bị bỏ rơi.
 3. Sự Chết Chuộc Tội:
  • Đức Chúa Giê-su đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Sự chết của Ngài là sự hy sinh tối thượng, trả giá cho tội lỗi của toàn nhân loại, mở đường cho chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh viết: “Đức Chúa Giê-su đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, và đến ngày thứ ba, Ngài sống lại” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
 4. Sự Sống Lại:
  • Ba ngày sau khi chịu chết, Đức Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết, khẳng định quyền năng của Ngài trên sự chết và tội lỗi. Sự sống lại của Ngài là bằng chứng của sự chiến thắng cuối cùng và lời hứa về sự sống đời đời cho tất cả những ai tin Ngài.
 5. Sự Thăng Thiên và Hứa Trở Lại:
  • Sau khi sống lại, Đức Chúa Giê-su đã thăng thiên lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài hứa sẽ trở lại để đưa những người tin Ngài vào vương quốc vĩnh cửu.

Công Việc Cứu Rỗi của Đức Chúa Giê-su

Sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su là trung tâm của Tin Lành. Đây là những điều mà công việc cứu rỗi của Ngài mang lại:

 1. Tha Thứ Tội Lỗi:
  • Khi chúng ta tin vào Đức Chúa Giê-su và nhận Ngài làm Cứu Chúa, tội lỗi của chúng ta được tha thứ. “Ai tin Con thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36).
 2. Sự Hòa Giải với Đức Chúa Trời:
  • Tội lỗi đã làm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Qua Đức Chúa Giê-su, chúng ta được hòa giải với Ngài và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. “Vì nếu chúng ta, khi còn là thù nghịch, đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ sự chết của Con Ngài, thì huống chi bây giờ đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu” (Rô-ma 5:10).
 3. Sự Sống Đời Đời:
  • Tin Lành hứa hẹn sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Đức Chúa Giê-su. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
 4. Sự Biến Đổi Cuộc Sống:
  • Tin Lành không chỉ thay đổi tương lai của chúng ta mà còn biến đổi cuộc sống hiện tại. Khi chúng ta tin và đi theo Đức Chúa Giê-su, chúng ta được đổi mới, sống một cuộc đời có ý nghĩa và được hướng dẫn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Kết Luận

Tin Lành là thông điệp về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-su Christ. Ngài đã hy sinh để chúng ta được tha thứ tội lỗi và có sự sống đời đời. Hãy nghe, tin, ăn năn, xưng nhận và chịu báp-têm để trở thành con cái của Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự cứu rỗi mà Đức Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top