Các Bước Tới Sự Cứu Rỗi

Chào mừng! Hiểu được kế hoạch cứu rỗi là điều quan trọng đối với bất kỳ ai muốn biết cách được cứu và có được mối quan hệ đúng đắn với Chúa. Kinh Thánh trình bày một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ về kế hoạch của Đức Chúa Trời nhằm giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi và ban sự sống đời đời qua Chúa Giê-su Christ. Chúng ta hãy khám phá kế hoạch thiêng liêng này từng bước một.

Tình yêu và lời hứa của Chúa

Nền tảng của kế hoạch cứu rỗi là tình yêu bao la của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Bất chấp tội lỗi và khuyết điểm của chúng ta, Đức Chúa Trời mong muốn có mối quan hệ với chúng ta. Giăng 3:16 nắm bắt một cách tuyệt vời lẽ thật này: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Câu này nêu bật cốt lõi của lời hứa của Đức Chúa Trời—sự sống đời đời nhờ niềm tin nơi Con Ngài, Chúa Giê-su Christ.

Nhu cầu cứu rỗi của nhân loại

Để đánh giá đầy đủ kế hoạch cứu rỗi, trước tiên chúng ta phải hiểu nhu cầu của mình về kế hoạch đó. Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tội lỗi làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, dẫn đến cái chết thuộc linh (Rô-ma 6:23). Sự chia cách này không thể được khắc phục bằng nỗ lực, việc làm tốt hay lối sống đạo đức của con người. Chúng ta đang cần sự can thiệp của Đức Chúa Trời để khôi phục mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su Christ: Con đường cứu rỗi

Giải pháp của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội lỗi của chúng ta được tìm thấy nơi con người của Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, đã đến trần gian, sống một cuộc đời vô tội và sẵn lòng hy sinh chính mình trên thập tự giá để trả hình phạt cho tội lỗi chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15:3). Cái chết và sự phục sinh của Ngài đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, mở đường cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su đã tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Đáp lại kế hoạch của Chúa

Kế hoạch cứu rỗi đòi hỏi sự đáp ứng cá nhân. Đây là cách bạn có thể đón nhận món quà này:

1. Đức tin: Sự cứu rỗi bắt đầu bằng đức tin vào Chúa Giê-su Christ. Tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời đã chết vì tội lỗi của bạn và sống lại là bước đầu tiên (Ê-phê-sô 2:8-9). Đức tin bao gồm việc tin cậy vào một mình Chúa Giê-su để được cứu và thừa nhận Ngài là Chúa của đời sống bạn.

2. Sự ăn năn: Đức tin chân thật đi kèm với sự ăn năn, nghĩa là từ bỏ tội lỗi và hướng về Chúa. Sự ăn năn là sự thay đổi tâm trí dẫn đến một cuộc sống được biến đổi (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19). Nó liên quan đến việc nhận ra tội lỗi của bạn, cảm thấy đau buồn thực sự vì tội lỗi của mình và quyết định đi theo đường lối của Chúa.

3. Xưng Nhận: Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giê-su là một phần thiết yếu của quá trình cứu rỗi. Kinh Thánh dạy: “Nếu miệng bạn tuyên bố ‘Chúa Giê-su là Chúa’ và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì bạn sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Lời tuyên bố công khai này khẳng định niềm tin và sự cam kết của bạn với Đấng Christ.

4. Chịu Báp-têm: Báp-têm là sự tuyên bố công khai về đức tin và sự vâng phục của bạn đối với Đức Chúa Giê-su Christ. Nó tượng trưng cho việc chết đi cuộc sống cũ của bạn và được sống lại trong cuộc sống mới trong Đấng Christ (Rô-ma 6:3-4). Mặc dù bản thân phép Báp-têm không cứu được bạn, nhưng đó là một bước quan trọng của sự vâng phục. Báp-têm là thời điểm bạn chịu chết đi con người cũ trong nước và sống lại với Đức Chúa Giê-su Christ trong đời sống mới.

5. Sống một cuộc sống mới: Sự cứu rỗi không chỉ là sự kiện diễn ra một lần mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới. Là một tín đồ, bạn được kêu gọi sống một cuộc sống phản ánh danh tính mới của bạn trong Chúa (2 Cô-rinh-tô 5:17). Điều này liên quan đến việc phát triển mối quan hệ của bạn với Chúa thông qua việc cầu nguyện, nghiên cứu Kinh thánh và trở thành một phần của cộng đồng đức tin – hội thánh của Đấng Christ.

Hãy đón nhận món quà cứu rỗi

Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời là một món quà đẹp đẽ và có tính biến đổi. Nó có sẵn cho tất cả mọi người, bất kể nền tảng hoặc những sai lầm trong quá khứ. Nếu bạn nhận biết Chúa kéo bạn đến với Ngài, đừng ngần ngại đáp lại. Hãy đón nhận tình yêu của Ngài, tin vào Chúa Giê-su Christ, ăn năn tội lỗi, xưng nhận đức tin của mình và chịu báp-têm để bắt đầu cuộc sống mới trong Ngài.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần được hướng dẫn thêm trên hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Khám phá các nguồn tài nguyên của chúng tôi, kết nối với một hội thánh của Đấng Christ địa phương và tham gia cộng đồng tín đồ Đấng Christ, những người có thể hỗ trợ và khuyến khích bạn khi bạn phát triển đức tin của mình. Hãy nhớ rằng, sự cứu rỗi chỉ là sự khởi đầu—đó là sự khởi đầu của một cuộc hành trình đáng kinh ngạc với Chúa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top