Ai?

Báp-têm

Phép Báp-têm

Một cách giải thích toàn diện về phép báp-têm phải trả lời được ba câu hỏi chính. Trước tiên, mục đích của phép báp-têm là gì? Thứ hai, ai nên chịu phép báp-têm? Và thứ ba, phép báp-têm phải được thực hiện như thế nào? Đây là những câu hỏi […]

Phép Báp-têm Đọc Tiếp »

Tin Lành Đấng Christ

Sự Nhập Thể và Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ

Bản Chất Thần Thánh và Con Người của Chúa Giê-su Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Giê-su Christ là hoàn toàn là con người và hoàn toàn là thần thánh. Nhưng làm sao một thực thể như vậy có thể tồn tại? Điều này đã xảy ra khi Đấng Ngôi

Sự Nhập Thể và Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ Đọc Tiếp »

Scroll to Top