Đối Tượng Của Phép Báp-Têm

Một trong những tranh cãi lớn trong lịch sử Cơ Đốc Giáo liên quan đến đối tượng phù hợp để nhận phép báp-têm. Các ý kiến và thực hành khác nhau về việc liệu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nên được báp-têm hay không, đã dẫn đến nhiều tranh luận và khác biệt giữa các giáo phái.

A. Quan Điểm Của Các Giáo Phái Khác Nhau

  1. Giáo Phái Rửa Tội Trẻ Sơ Sinh Vì Mục Đích Cứu Rỗi
    • Công Giáo La Mã và Luther: Các giáo phái này rửa tội cho trẻ sơ sinh với niềm tin rằng phép báp-têm là cần thiết để cứu rỗi. Họ lý luận rằng trẻ sơ sinh thừa hưởng tội lỗi nguyên tội từ A-đam và Ê-va, và do đó cần được báp-têm để nhận sự tha thứ và tái sinh từ Đức Chúa Trời.
  2. Giáo Phái Rửa Tội Trẻ Sơ Sinh Vì Tư Cách Thành Viên Cộng Đồng Giao Ước
    • Trưởng Lão và Giám Lý: Họ tin rằng con cái của các bậc cha mẹ theo đạo Cơ Đốc tự động là thành viên của cộng đồng giao ước (Hội Thánh) và báp-têm là dấu hiệu bên ngoài của tư cách thành viên này. Họ đánh đồng phép báp-têm với phép cắt bì trong Cựu Ước như một dấu hiệu của sự thuộc về dân giao ước.

B. Lý Do Không Rửa Tội Trẻ Sơ Sinh

Có một số lý do chính đáng và mang tính quyết định tại sao trẻ sơ sinh không nên chịu phép báp-têm.

  1. Ý Nghĩa Của Phép Báp-Têm

Phép báp-têm là để cứu rỗi tội nhân, và nó chỉ có ý nghĩa và cần thiết cho những ai là tội nhân hư mất. Trẻ sơ sinh không thuộc loại này vì chúng không thể nhận thức được tội lỗi và sự cứu rỗi. Theo Rô-ma 5:12-19, công việc chuộc tội của Đấng Christ đã xóa bỏ tội lỗi nguyên tội đối với mọi thành viên của loài người. Do đó, trẻ sơ sinh không cần chịu báp-têm để được tha tội.

  1. Giao Ước Mới Và Điều Kiện Thành Viên

Dưới Giao Ước Mới, tư cách thành viên trong cộng đồng đức tin không dựa trên sinh ra thể xác mà dựa trên sự sinh ra thuộc linh, điều này chỉ có thể xảy ra đối với những người đủ lớn để đưa ra quyết định có ý thức với Đức Chúa Trời (Giăng 1:12-13). Do đó, trẻ sơ sinh không cần báp-têm vì chúng chưa đủ lớn để hiểu và tin vào danh Chúa.

  1. Thiếu Bằng Chứng Kinh Thánh Về Báp-Têm Trẻ Sơ Sinh

Không có bất kỳ đề cập nào đến phép báp-têm trẻ sơ sinh trong Tân Ước. Một số người cho rằng việc báp-têm của các hộ gia đình trong Tân Ước có thể bao gồm trẻ sơ sinh, nhưng điều này chỉ là suy luận không có cơ sở. Các thành viên trong những hộ gia đình này thường được miêu tả là đã tin, nghe lời Chúa và vui mừng (Công vụ 16:32-34).

  1. Các Hành Động Trước Báp-Têm

Trước khi được báp-têm, một người phải có khả năng nghe Tin Lành (Công vụ 18:8), tin vào những lời hứa của Tin Lành (Mác 16:16), ăn năn tội lỗi (Công vụ 2:38), và kêu cầu Chúa (Công vụ 22:16). Trẻ sơ sinh không thể thực hiện những hành động này, do đó không phù hợp để nhận phép báp-têm.

C. Kết Luận

Với những lý do trên, trẻ sơ sinh không nên và không cần chịu phép báp-têm. Phép báp-têm chỉ áp dụng cho người lớn và những người trẻ đủ lớn để hiểu và quyết định tin vào Chúa. Trẻ sơ sinh có thể được nhúng trong nước, nhưng hành động này không có ý nghĩa thuộc linh theo quan điểm của Tân Ước. Phép báp-têm chỉ áp dụng cho những ai có khả năng hiểu biết và chấp nhận Tin Lành.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top